Fix Forum Lider Sp. z o.o.
ul. Konopnica 164e
21-030 Motycz
KRS: 0000026800
NIP: 527-11-13-753


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000026800, NIP 527-11-13-753, Kapitał zakładowy 5 000 000 PLN opłacony w całości.

designed & powered by: cloudsofthouse.com